Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0995

Bild
Text (OCR)
//// Suck //// En Swensk Mans Trogna Suck til Högden, Wid Hans Maj:ts, den Stormägtigste Konungen af Swerige, Konung GUSTAF IV ADOLPHS Höga Förmäl-ning och Biläger den 31 October 1797, med Hennes Kongl. Höghet Prinsessan FREDRICA DOROTHEA WILHELMINA Af Baden. (Se"n jag med ögon klara ...) Samt Beskrifning öf\<;er en Rätt Wänskap (Du ädla Wänskap, som är nöjet af wårt lif ...) //// Örebro 1798, tr. Factoren Eric Widblad 8 s, 8:o //// KB okat. Vitt. sv. vers (tal) //// 839 kungl. Gustaf IV Adolf 1796-97 ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222246

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.