Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0925

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// Klago-Wisa / 'J- //// Sorgen för Glädjen går. Swea Rikes Klago=Wisa Wid Ben Stormägtigste Konungs Konung ADOLPH FRIEDRICHS Högst Beklageliga Dödsfall, Som Timade den 12. Februarii År 1771, Klockan half 9. om Aftonen (Sweriges Sol har nu gådt neder, ADOLPH FREDRICH ...) Kan siungas som: Solen går nu åter neder ... Härjämte följer ock Swea Rikes Fägne=Ljud, Wid wår nu warande Allernådigste Konungs Konung GUSTAFS Lyckeli-, ga hemkomst, efter Dess fulländade utrikes resor, i Haj i Månad åhr 1771. Gustaf född i //// 1106 (forts) //// KB Vitt. sv. vers (tal) lcungl. Adolf Fredrik //// 1771 (anon) ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222176

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.