Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0924

Bild
Text (OCR)
//// Fägnad //// 'underdånig Fägnad , öfwer Hennes ftongl, Maj i ts ,i»nk.e-Dr st t ningens Höga Kamns»Pag Pen 25 Augusti i Ar 1??3. Samt afwen Öfwer,*»Konung GUBYaF den III: s Ly ck el i ga Hemkomst F-ran nen Loka Len 23 ^ug.. 1773. (LOWISAS krönta Namn, , ,, mel,; Ach Herdar gifven akt, Hwad etc» Wälkommen frår Leka, vår dyrbara Pr&tt,.., mel.; Et Tusend Sjuhundra Sextio Tre etc, Lars Collins Stockholm ua 11773), tr, Lars fennherg ? s 8; o //// t U ff ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222175

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.