Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0888

Bild
Text (OCR)
//// Fägnad //// Swenska Folkets Underdånigaste Fägnad öfwer Sin Store Konungs, Den Stormägtigste Aller-nådigste Konung GUSTAF Den Tredjes Lif=Guar-die til Häst och Fot Samt Kongeliga Artilleriets Tapperhet och wisade Färdighet i sina Krigs öfningar och Exercitier på Ladugårds= Gärdet Ar 1773 (Göthers blod i Swenska ådror Lifligt rinner: ...) //// Stockholm 1773, tr. Lars Wennberg 4 s. 8:o //// KB Vitt. sv. vers (tal) //// 1125 kungl. Gustaf III 1773 //// (anon) ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222139

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.