Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG12_0887

Bild
Text (OCR)
//// Glädj e=Sång //// En ung Drängs Glädie=Sång öfwer Hans Kongl. Haj:t Kong GUSTAF Den Tredie. När Han, Är 1772 den 19 Augusti, hade den Nåden, at första gången se Hans Kongl. Maj:t, hwilket up-wäckte en owanlig och besynnerlig stor Glädje i honom, at han deröfwer sammanskref följande, (En hiertans glädje är mig skedt, Som nyss ...) Under Melodie: Hwar man må nu wäl Glädja sig ... //// Stockholm 1772, tr. Wennberg och Nordström 8 s. 8:o //// KB Vitt, sv. vers (tal) kungl. //// 1119 Gustaf 111 1772 för£ K_s ////

Kortlåda: AREG12

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1222138

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.