Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0334

Bild
Text (OCR)
//// Krigs=Sånger //// Sex alldeles nya och mycket wackra: Krigs= Sånger. Den Första: CARL JOHANS, och Landets och Frihetens Far ... Den Andra: Sång för Kongl. Södra Skånska Infanteriregementet. För Konung och Fädernesland wi oss öfwa ... Den Tredje: En Krigsman är en Christen man, ... Den Fjerde: Sång på Carl den XII:s Minnesfest. Kung Carl den unga hjelte, ... Den Femte: Upp, Bröder! för Konung och Fädernebygd; ... Den Sjette: Fält=Wisa i Pommeren. Nu i Guds namn stå wi här,... //// Lund 1839, tr. Lundbergska Boktryckeriet 8 s. 271 8:o //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1.835-1938 ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220647

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.