Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG11_0333

Bild
Text (OCR)
//// Krigs=Sanger //// Sex Alldeles nya och mycket wackra Krigs=Sång-er. Den Första: CARL JOHANS och Landets och Frihetens Far ... Den Andra: Sång för Kongl. Södra Skånska Infanteri Regementet. För Konung och Fädernesland wi oss öfwa ... Den Tredje: En Krigsman är en Christen man, ... Den Fjer-de: Sång på Carl den XII:s Minnesfest. Kung Carl den unga hjelte, ... Den Femte: Upp Bröder! för Konung och Fädernebygd: ... Den Sjet-te: Fält=Wisa i Pommeren. Nu i Guds namn stå wi här, //// Lund 1839, t^. Lundbergska Boktryckeriet 8 s. dt (o 8:0 //// KB okat. Vitt.. sv. milit. 1835-193° ////

Kortlåda: AREG11

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1220646

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.