Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0384

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// Fosterlands=Sånger //// Nya Swenska Fosterlands=Sånger. //// först i Swithiods tysta bygder ... Mel.: Kung Beles söner gerna dragé Du Fader, som //// styrer båd" himmel och jord ... Mel.: Upp Bröder för Konung och fädernesbygd ...; Swenska Bonden ärfde Swenska jorden ... Mel.: Djupt i hafwet på demantehällen ...; I Dalarne bodde, i Dalarne bor ... Mel.: Wid Clebergets sida stod fordom en borg Soldaten han älskar //// | j 5 g " (forts) //// KB Vitt. sv. vers (tal) kungl. Carl XIV Johan 1843 (anon) ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219790

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.