Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0383

Bild
Text (OCR)
//// Fosterlands=Sånger 1 //// Nya Swenska Fosterlands=Sånger. Innehållande: Femton Sånger i anledning af H.M. Konung CARL XIV JOHANS 25:åriga Regerings= och Krönings= Jubileum, firade i Swerige och Norrige d. 6 Febr. och 11 Maj 1843; Samt Sånger \^id åtskilliga tillfällen till H.M. Konung Carl XIV Johan och H.K.H. Kronprinsen Joseph Frans Oscar. (Alla sjungas på wanliga, lätta och wack-ra Folkmelodier, hwilka stå utsatta öfwer hwarje Sång.) (Farans och segrens Son, Skön war ... Mel.:"Beware Gud wår Kung"!; När //// 1158 (forts) //// KB Vitt. sv. vers (tal) kungl. Carl XIV Johan 1843 (anon) ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219789

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.