Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0377

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// Fos te rlandsfSånger //// Nya Swenska Fosterlands=Sånger, Innehållande Femton Sånger i anledning af ... //// Upp Bröder för Konung och fädernesbygd, . Swenska Bonden ärfde Swenska jorden, ... Mel.: Djupt i hafwet på demantehällen I Dalar- //// ne bodde, i Dalarne bor Bland armod ... Mel.: Wid Clebergets sida stod fordom en borg Soldaten han älskar sin Kung och sitt land, .. //// (forts) //// SVA A 38 2 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219783

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.