Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0376

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// Fos terlands =Sånger //// Nya Swenska Fosterlands=Sånger. Innehållande: Femton Sånger i anledning af H. M. Konung CARL XIV JOHANS 25:åriga Regerings= och Krö-nings=Jubileum, firade i Swerige och Norrige d. 6 Febr. och 11 Maj 1843; (Farans och segrens Son, ... Mel.: "Beware Gud wår Kung"! .— När först i Swithiods tysta bygder ... Mel.: Kung Beles Söner gerna dragé .Du Fader, som styrer båd" himmel och jord, ... Mel.: //// (forts) //// SVA A 382 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219782

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.