Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG10_0192

Bild
Text (OCR)
//// 3 //// SÅNGER //// ELLER VISOR FRÄN SVERIGES BYGDER OCH DALAR N:o 42. ... //// Tn f -yas ffytth/kc) i -visa i Oktober (Ack snart ur tjänsten jag flytta "får, ... Mel.:"När månen vandrar på himlen blå") 5. Alla Svenskars Skatt-Visa (Skatt på hvar och en, som vill bli gift: ...) //// Stockholm 1898, tr. J.W. Holms boktryckeri 8 s. (i samlingsband) 8:o //// SVA A 2 75 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219598

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.