Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG10_0191

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// Visor //// Nya Visor N:o 42. Några nya och trefliga visor. Innehåll: 1. Fägersköldska Dramat ... //// ningsarmens sjöslag vid Karlskrona, samt ett litet kärleksäfventyr derefter (I England har bildats ett, samfund a£ dårar, ... Mel.: Så är jag nu ändtligen kommen på balen) 4. En pigas flyttningsvisa i Oktober (Ack snart ur tjänsten jag flytta får, ... Mel.:"När månen //// (forts) //// SVA A 860 ////

Kortlåda: AREG10

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219597

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.