Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0757

Bild
Text (OCR)
//// Sorgeqwäden //// Fyra Sorgeqwäden i anledning af Prins Gustafs likaså hastiga som oförmodade död uti Chris-tiania i Norrige Fredagen den 24 September 1852 (Du sorgens budskap, som i natten smyger //// Hwarför går en suck af stilla sorg . En swartalf finnes under namn a± sorgen...; Ej guld, ej purpur nog Du har att skyla ...) Fyra wackra Folk=Wisor. Den Första: Fiskaren och hans Flicka. Skön Anna sig utwalt (en hjertans kär Den Andra: Om Werldens lef- //// nadssätt. Jag hafwer utfunderat (att skrifwa //// KB^o&at. Vitt. sv. vers (tal), (forts) //// kungl. Pr. Gustav ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219290

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.