Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0756

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// Sorgeqwäden //// Fyra Sorgeqwäden i anledning af Prins Gustafs likaså hastiga som oförmodade död uti Chris-tiania i Norrige Fredagen den 24 September 1852 (Du sorgens budskap, som i natten smyger ...; Hwarför går en suck af stilla sorg En swartalf finnes under namn af sorgen, . Ej guld, ej purpur nog Du har att skyla, ...) Fyra wackra Folk-Wisor. Den Första: Fiskaren och hans Flicka. Skön Anna sig utwalt (en //// UjerktiS -&>y..") (forts) //// SVA A 8 82 ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219289

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.