Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG09_0754

Bild
Text (OCR)
//// Visa //// En ny och Ömkelig Wisa, öfwer Fem olyckeliga Fiske-Skutor, Som den 28 Martii 177* På Judska Grunden emkommo, Wälment skrifwen och samman saft Af Fiskaren Hans Andersson uti Stacken. (Kom hit o människa och sjung,;., mel. i Ach HErre Gud i Högden hor,) Uoeå //// t s, 8:o //// UUB Bond ////

Kortlåda: AREG09

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1219287

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.