Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG07_0616

Bild
Text (OCR)
//// v - ' , 14 //// Samtal . : //// Iwenn» Uplands Drängar» Samtal, I Upaala Dts-t in -Ma r kti ad. (Gus fre Jerk Anders Mats, nu gar dl U""JTÄ rt' ""al ankar ?., ,) //// 8 s, K * 8;c //// Twenne Uplands-Drängars Uprecktiga och förtroliga Samtal, Med hwarandra, Uti Upsala Diatings-"lark nad . //// Örebro 1788, tr, J.P.Li-ndh. //// Tvrenne Upland s-Drängars Samtal, I Upsala Dié-tin.?s-Marknad . . //// Gefle 1802, tr» ¥.P.Sundqvist, (2 »1. tr,), Stockholm 1821, tr. Elmén och Granberg, ib 1826, tr. Ecksteinska Boktr., .. . j emte ett Samtal emellan en Gardist.,., {Säg, har du lu«t_att bli Sol-dat___!___ - - : (forts. } ,. ////

Kortlåda: AREG07

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1217453

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.