Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG07_0615

Bild
Text (OCR)
//// i. //// I Samtal. //// iTwenne 'dplarids Drängar» Samtal, I Upsala Di g-*" ^BgftrM^rmga^ (Gus fre Jerk Anders ^ats, nu går //// I du ,här å elankar?,.,) //// P « O - a //// 8 . o , • //// jTwenne Uplands-Drängars Uprecktiga och förtroliga Samtal, Med hwarandra, Uti Upsala Distings-1'IarknaÄ . . . //// .Örebro 1788, tr. J.P.Lfndh. //// Tvenne Uplands-Drängara Samtal, I Upsala Dis-jtings-Marknad. ... //// 1G ef le 1802, tr. "S.P.Sundqvist, (2 el. tr. ) , ]Stockholm 1821, tr. Elmen och Granberg, ib 1826, tr. Kckstei^ska &oktr., ...jämte ett Samtal emfl lan Gardiat... ( Sä/r har du luat att bli Sol- ////

Kortlåda: AREG07

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1217452

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.