Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG05_0316

Bild
Text (OCR)
//// Jorgon- och afton-visor. //// Tm Ande liga Morgon- och Afton-^isor, Ben Första Wak up min siäl haf lustigt mod stc. Pen Andra: .Om worgonen när du står upp, etc. Pen Tredje; Ku står jag u|> J JÄsu Namn etc. Sen Fjerde: Jag tac kar tig af hjertana grund etc» (-nel. till 2.3 & 4: Sist när på ltfuflig "blomsterplan, etc.) Den F«ftt«; 0 ädlastft JEsu hlttf »Ml JUgnu stå. fl#fl«- 1772, ib 1774. //// B s. 6:© //// Z* 1772 f ////

Kortlåda: AREG05

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1215179

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.