Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG03_0959

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings =Såneer ^ //// Takt! - Tu.'!! Sju ogement wackra samt splitter nya och kraftiga Bewärings=Sånger. Författade af twenne Bewäringsynglingar, en Smålänning och en ölänning. Friskt upp hör trumman ljuder! (I gossar blå, framåt! ... Mel.: "Kung Carl den unga hjelte."; Hwem har sett Sweas gossar bleka? ... Mel.:"Det gamla Götha Lejon hwilar." Eller:"Som söner af det gamla Norden"; Håll takten der, kamrat! För fan gå ej så lat, ... Mel.:"Den tappre Landtsoldat." Raskt upp! till Kulltorp styres färden! ... //// 381 (forts) //// KBTcåF. Vitt.sv.beväringsvisor 1800-1379 ////

Kortlåda: AREG03

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1213839

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.