Hoppa i katalogen: första -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG03_0958

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings=Sånger 2 //// Taktl - Tu!JI Sju ogement wackra samt splitter nya och kraftiga Bewärings=Sånger. //// gamla Götha Lejon hwilar."; Hej, flickor små, se nu hur wi "i takt och tu", ... Egen melodi, Framåt, I gossar blå.' Till seger skall det gå ...; Wenster! höger! takt och tu! Fan er alla tage! ...) På flere kända och sköna Marschmelodier. //// Kalmar u.å., tr. Ströhm & Bröder Westin 8 s. 8:0 //// ^00 KB okat. Vitt. sv. bevärings- //// ÖOC visor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG03

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1213838

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.