Hoppa i katalogen: första -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 +10000 sista

AREG01_0611

Bild
Text (OCR)
//// Visor //// N:o 9, Fyra Visor. Den första: Petter Jönssons resa till Amerika (Petter Jönsson han såg i "Fäderneslandet'% ... Mel.:"Och far min salig, han var en vestgöte han, han") Den andra: Landtfröken på balen ("Kors för tusan, hvad jag flängt och dansat ...") Den tredje: Om en halt yngling (Jag får i verlden vandra och lida mycken nöd, ...) Den fjerde. Mili-tär-visa (Hur roligt är det icke att tjena...) //// Westervik 1890, tr. C.O. Ekblad & Comp. 8:0 8 s. (i samlingsband) SVA A 251 ////

Kortlåda: AREG01

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1211569

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.