Visarkivets Vis- och låtregister

Detta är en webbaserad version av Svenskt visarkivs "Vis- och låtregister". I denna databas finns över 200 000 poster över visor och låtar i tryckta publikationer – från 1500-talets adelsvisböcker till dagens moderna visor och schlagermelodier. Detta är en "levande" databas som växer allt eftersom vi hinner med att registrera våra samlingar.

Med hjälp av sökverktygen i denna webbtjänst kan du som besökare själv leta efter visor och låtar. Av tekniska och upphovsrättsliga skäl kan vi inte lägga ut själva trycken – men om du ser att de finns i vår databas kan du skicka en förfrågan till våra arkivarier som svarar så snabbt som möjligt.

Observera att större delen av vårt material är skyddat och att du därför antingen måste komma hit och kopiera det för eget bruk eller beställa det via ett lokalt bibliotek där du sedan kan hämta ut det. Endast om materialet är fritt kan vi skicka en kopia direkt hem till dig.

Se översikten Svenskt visarkivs webbkataloger för länkar till övriga kataloger.

Fritextsök:

Om din sökning resulterar i en träfflista kan du klicka på titeln för att visa mer om visan eller låten.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.