Om Vis- och låtregistret

Historik

Visarkivet har ända sedan starten 1951 systematiserat och katalogiserat visor. Från början gjordes detta i pärmar och diverse kortkataloger, men numera görs det naturligtvis i datorn. Vi använder ett program som heter X-ref, vilket låter oss skräddarsy strukturen enligt våra önskemål.

Det finns sammanlagt över 450 000 poster i Visarkivets huvudkatalog. En mycket stor del av den katalogen utgörs av det vi kallar Vis- och låtregistret och den är sökbar på denna webbplats.

De som jobbat med webbpresentationen är främst Erik Ronström, som projektanställdes i syfte att publicera Vis- och låtregistret på internet. Han arbetade i samråd med Lena Drake (databasansvarig på Visarkivet) och Jonas Käll (X-ref Datakonsult AB) samt många hjälpsamma personer som i olika omgångar bidragit med synpunkter och idéer.

Att tänka på

Principer för katalogisering av visor och låtar har varierat under åren. Vi rekommenderar därför att du alltid börjar med att söka i fritext.

Detaljnivån varierar mycket. Utebliven information om exempelvis huruvida noter finns eller inte bör inte tolkas som att det nödvändigtvis saknas.

Katalogen är inte fullständig. Vi har en hel del material som inte ännu är registrerat eller som fortfarande endast finns sökbart i något av våra kortregister. Om du inte hittar det du söker, kontakta Svenskt visarkiv – det kan hända att vi har materialet trots att det inte finns med i Vis- och låtregistret.

Några söktips

  • Sökmotorn söker efter inledningar av ord
    Om du skriver vis i sökfältet hittas vis, visa, visshet
  • Använd citationstecken för att söka efter exakta ord och fraser
    Skriv exempelvis "vis", "en visa"
  • Frågetecken motsvarar ett obestämt antal tecken
    Om du skriver bal?r hittas baler, ballader, balterna
  • De flesta andra skiljetecken, förutom bindestreck, ignoreras helt, så ta för vana att undvika dem då somliga ställer till med problem

Sökfält

Fritext Söker igenom samtliga relevanta fält
Titel/textbörjan Söker igenom fälten för titel, alternativ titel, originaltitel, textbörjan, refräng, omkväde och några andra relaterade fält
Medverkande Söker igenom fälten för artist, textförfattare, kompositör, arrangör och några andra relaterade fält. Observera dock att namn på medverkande ibland står i anmärkningsfältet och då endast hittas om du söker i fritext.
Ingår i Söker efter titeln på boken, häftet, albumet som visan eller låten ingår i
Tryckår Söker efter tryckåret på själva publikationen

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Statens musikverk behandlar personuppgifter.