Om inspelningarna

Svenskt visarkivs ljudsamlingar speglar utvecklingen inom Visarkivets genrer från och med början av 1900-talet. Till Visarkivets genrer räknas i huvudsak folkmusik, jazz, äldre populärmusik, visa och angränsande genrer samt dans.

Inspelningsarkivet består dels av Visarkivets egna inspelningar av musik och intervjuer, dels av donerade originalinspelningar gjorda av andra samt även kopior av andras unika inspelningar. Utöver det finns omfattande samlingar av kommersiellt utgivna inspelningar i Svenskt visarkiv.

Det sammanlagda antalet inspelningar överstiger 50 000 – här presenteras endast ett urval. Bland annat kan du söka i katalogposterna över Svenskt visarkivs egna originalinspelningar av folkmusik och bland över 1 000 intervjuer med svenska jazzmusiker. Innehållet i onlinekatalogen uppdateras kontinuerligt. Hittar du inte den inspelning du söker så kontakta Visarkivet.

De inspelningar som går att lyssna på i onlinekatalogen är huvudsakligen gjorda för 50 år sedan eller tidigare. I vissa fall har vi fått tillstånd från upphovsrättsinnehavarna att tillgängliggöra skyddade inspelningar. Äger du upphovsrätten till en inspelning i våra samlingar som du vill att vi ska tillgängliggöra så kontakta oss. Anser du att vi i något fall bryter mot upphovsrättslagen genom publicering, eller att vi tillgängliggjort ljud som på annat sätt kan uppfattas som olämpligt, vänligen kontakta Svenskt visarkiv.

Merparten av de ljudinspelningar som tillgängliggörs är inte inspelade för kommersiellt bruk utan har gjorts antingen i dokumentationssyfte av forskare och minnesinstitutioner, eller av privatpersoner som inte har haft för avsikt att materialet en dag skulle bli arkivmaterial. Här skriver Märta Ramsten, tidigare chef för Svenskt visarkiv och under många år ansvarig för inspelningsverksamheten, om ljudinspelningar som arkivmaterial.

Att tänka på

Principer för katalogisering av inspelningar har varierat under åren. Vi rekommenderar därför att du alltid börjar med att söka i fritext.

Detaljnivån varierar mycket. I flera fall saknas till exempel information om vilka låtar som framförs i en inspelning. Ofta finns ytterligare information att tillgå i analoga bandprotokoll som vi ännu inte hunnit registrera digitalt. Kontakta Visarkivet ifall du har frågor om en specifik inspelnings innehåll.

Katalogen är inte fullständig. Vi har en hel del inspelningar som ännu inte är registrerade, där innehållet är konfidentiellt eller som vi av andra skäl valt att inte göra sökbara i onlinekatalogen. Kontakta Visarkivet om du inte hittar den inspelning som du söker.

Några söktips

 • Sökmotorn söker efter inledningar av ord
  Om du skriver pol i sökfältet hittas polska, polka, polkett
 • Använd citationstecken för att söka efter exakta ord och fraser
  Skriv exempelvis "polska", "polska efter"
 • Frågetecken motsvarar ett obestämt antal tecken
  Om du skriver bal?r hittas baler, ballader, balterna
 • De flesta andra skiljetecken, förutom bindestreck, ignoreras helt, så ta för vana att undvika dem då somliga ställer till med problem

Sökfält

Fritext Söker igenom samtliga relevanta fält
Ort/plats Söker efter den inspelades hemort och/eller platsen där inspelningen har gjorts.
Medverkande Söker igenom fälten där namn för medverkande på inspelningen anges. Här går det också att söka i fältet över dokumentatörer (personer såväl som organisationer)
Datum Söker efter inspelningsdatum och år. Ibland kan dock datumangivelsen ange när en inspelning kopierats från ett original.

Sök utifrån nyckelord

I menyn "Nyckelord" har vi gjort det möjligt att lista inspelningar utifrån ett antal förvalda kategorier. Dessa kategorier baseras på ofta efterfrågade ämnen, och där det gjorts en systematisk genomgång av inspelningarna så att det finns en konsekvens i hur innehållet relaterar till nyckelordet.

 • Barntradition – dokumentationsinspelningar av barns dans och musicerande på skolgårdar (klapplekar, ramsor, danser m.m.).
 • Dans – den/de som dokumenterats intervjuas om dans i någon form, ex förekomster av lokala dansvarianter.
 • Dragspel – inspelningar där såväl durspel (diatoniska) som kromatiska dragspel förekommer.
 • Gatumusik – dokumentation av eller intervjuer om att spela musik på gator, gårdar och torg.
 • Intervju – inspelningen består endast av en intervju, inte någon musik.
 • Spelmanslag – inspelningar med spelmanslag.
 • Spelmansstämma – inspelningar från spelmansstämmor.
 • Fäbodtradition – den/de som dokumenterats intervjuas om vallgång, fäbodliv, förekomst av lockrop etc.

Sök utifrån medverkande uppdelat på kön

Menyn "Medv. uppdelat på kön" gör det möjligt att lista inspelningar med till exempel endast kvinnliga utövare. Det finns dock flera inspelningar där det inte går att utläsa de medverkandes könstillhörighet, eller ens hur många personer som medverkar (exempelvis vid inspelningar från spelmansstämmor och konserter).

Könstillhörigheten har definierats av Visarkivets personal utifrån angivna namn i databasposter eller bandprotokoll och vad som går att höra utifrån det inspelade materialet.

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Statens musikverk behandlar personuppgifter.