Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 sista

AREG37_0600

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// VISOR //// NYA VISOR N:r 106. INNEHÅLL: öfvergångsbil-jetten. Variete-Visa (Hvem känner icke till bland. Jfcr ...) Prins Gustaf Adolf och Margaretha med deras fotografier (De lätta segel vagga vestanvinden, ... Mel.: Ebba Brahes klagan) Under paraplyn. Variete-Visa (Tänk hvad nytta man kan ha Att gå med parap] ..,) Blodsdramat, norr om Helsingland i Bjertrå socken, der en man, Sjölund, mördade sin //// (forts) //// SVA A 794 ////

Kortlåda: AREG37

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1245027

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.