Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG36_0463

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// Visor //// N:r 119. Innehåll: Bland spärr och bommar ... //// Kilda) De 4 nämnda visorna äro av M.H. Cron-vall. Smålandsmarsch (Småland är fagert, fast det är magert, ... Mel.: Portugal, Spanien) Västgötens sång (En lita visa, som jag sjol-ver dektat, veil iag för er sjunga, ... Ja' ä» e' liten lelja (Ja* ä' e1 liten lelja, söm nyli'en öpprunnit ...) //// Stockholm 1916, förl. J. Kronwalls förl. ' tr. Tryckeri-A.-3. Skandia 8:o //// 8 s //// SVA A 10 29 ////

Kortlåda: AREG36

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1244028

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.