Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG36_0344

Bild
Text (OCR)
//// I //// VISOR //// Några utsökt vackra och NYA VISOR eller FOLKSÅNGER af kända och okända författare. N:r 3. Innehåll: 1. Axel och Hilda (Bland Wärends, de sköna, de rika lunder satt ... Mel.:"Hans, som reste till Amerika". Dansk mel.) 2. Ebba Brahes klagan (Sin lätta mantel breder aftonstunden ,,.) 3. Rosans bild (Uti en dal af ljuflig dager ...) 4. Björkens hemlighet (Vid den klara rand a£ en blommig strand ...) 5. //// (forts) //// ! //// SVA A 8 72 ////

Kortlåda: AREG36

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1243909

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.