Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG36_0070

Bild
Text (OCR)
//// ICrigs=Wisor ^ //// Fyra helt Nya och Märkwärdiga krigs=Wisor, Den första: Sweriges Kung, (Din Lif=Wagt syns på fältet tåga,...) Sjunges som: Gustafs Skål, ... Den Andra: Konung Fredric i Danne-mark,(han satt på sin stol, ...) Sjung, som: Rest hafwer jag öfwer watn ... Den Tredje: Om twenne olika sinnade Generaler, Wrängel och Lejonhufwud (01 du kiäcka Lejonhufwud ...) Sjung, som: Mörka tysta natten ställer ... Den Fjerde: Wåra Fäder gingo på, fast de fingo stötar .,.) Sjunges som; Kom min //// 106 y (forts) //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1788-1834 (£orts) ////

Kortlåda: AREG36

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1243635

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.