Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG35_0575

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// Barna=Prophetia //// En sanfärdig Barna=PropIietia/: Hwilken sigh tildragit i Staden Wien och Österrike/ hwa-rest en arm Hustru hafwer födt jjt^renne Barn til werlden/ en Dotter och twenne Söner: hwilka tydeligen i många Menniskors närwaro propheterat hafwa/ om krig/ dyr tid/ pest/ eld och wattens nöd; samt andre månge olyckor som i sid=ste tijder hända skola: thet alla fromme Christne utaf följande wijsa hafwa at //// (forts) //// SVA 9 3 ////

Kortlåda: AREG35

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1243221

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.