Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG34_0828

Bild
Text (OCR)
//// ! //// Erinran //// Swea Barna Erindran Om Lof och Tacksägelse för Swenska Wapnene . . .Segrar. . »vrid Uttianaljn. och Parkumaki.»wForestäld uti Twänne T'isjor'" vt:n Första: Swerige kände du din lycka, etc, . Den ^ndra- Friskt up hwar ärlig GÖthe, etc, (mel,: Herr Peder han drömdt en dröm etc,) Örebro 1789, tr. .7 .P.Lindh //// 8 a, So //// 'JU B Fol<v. kap al, ////

Kortlåda: AREG34

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1242634

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.