Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG34_0757

Bild
Text (OCR)
//// Samtal „ //// Twenne'Uplands Drängar* Samtal, 1 Upsala Die-tings-Marknad . (Gus fre Jerk Anders Mats, nu går du här å slånkar?.,„} //// 8 s. K 4 8;o //// Twenne Uplands-Drängars Uprecktiga och förtroliga Samtal, Med hwarandra, Uti Upsala Distings-bifall?*! ** 'M' //// Örebro 1768, tr. J.P.LJndh. //// ^wenne Uplands-Drängars Samtal, I Upsala Dis-t i rs-s »Marknad ... //// j'Gefle iBöa, tr, ^..P.Sundqvist, (2 ©1. tr.)» Stockholm l82l, tr. Blmsn och Granberg, ib 1826 . //// tr, Rcksteirska D0ktr...jemte ett Samtal erael //// lan en Gardist.», (Säg, har du lust att bli Sol- //// A a +¦ * f f fi-r-t a ) ////

Kortlåda: AREG34

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1242563

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.