Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG34_0680

Bild
Text (OCR)
//// VISOR //// Fem alldeles utomordentligt wackra VISOR. Be-wärings=Wisor: Den Första: Se Upplands Bewä- , ring uti krigaregestalt, ... Den Andra: Win-den blåser friskt kring wår bewäringsfana ... Den Tredje: Ifrån hembygdens trakt Ska fortsättas en marsch ... Andra Visor: Den Fjerde: Bondpigans aftonwisa. Rocken surrar, lampan brinner, ... Den Femte: Höbergningen. Så hett skiner solen och gräset är torrt ... //// Linköping 1367, tr. Fridolf Wallin 8 s. _ Q, 8:0 //// **C<3 KB okat. Vitt. sv. bevärings-yisor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG34

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1242486

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.