Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG34_0424

Bild
Text (OCR)
//// Fägne=Ljud 1 //// Swea Folks Underdåniga Fägne=Ljud, Wår Aller-nådigste Herre och Konungs, Den Stormäcktigs-te Konungens, Konung GUSTAF III djes Samt Hennes Kongl. Maj:ts Wår Allernådigste Drottnings SOPHIA MAGDALENAS Höga Krönings-Fäst, I Stockholm den 29 Maj i Anno 1772 (Nu alt folck i Swea rike Har sin Högsta ...) Under-dånigst Författadt af en wid namn Erland Törnqvist, som skrifwit med pennan i Munnen, Född utan Händer och Armar: et stort Prof af den Högstas Försyn med Människors Barn här på 1121 (forts) //// KB Vitt. sv. vers (tal) kungl. Gustaf III 1772 förf T ////

Kortlåda: AREG34

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1242230

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.