Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG33_0102

Bild
Text (OCR)
//// Vi »a. //// jJn ny och wacker Wisa fe Prestens Dotter i X&y-b«nhain. Börjas sålunda; X Kyrkoherdens Trägård 'flin '''aubenhain <?år et c. etc. (mel.: En Krigsman sa tåld och en Fröken så grann, etc.) (Av G.A. Burkar, övers. av 0.A.Kullberg.) //// Jarlshamn 1020 tr. J .Söderström, Stockholm 1823, tr. limén och Granberg, ib 1824, tr. T.Körberg, Borås 1827, tr. Lund strörraka Tr., Nyköping 1829, tr. P.E.Äinga. {4 a.), Norrköping 1230. A.F. rtaam « fcrka, Westerås l£32, tr. T. K.BJ örkbom , (4 s.) ib 1^33, 3amma tr:i, (4 a.), Stockholm 1833, tr. Elmén och Granberg. »Vesteråa 1834, tr. D.Teraell Westerwiic 1«35, tr. C.O.Ekblad, Stockholm 1Ö36, tr. Slmén och ^ranberg, ib 1837, tr, Wallin . //// 1^4.7 fy » Wall (? "Förta. ////

Kortlåda: AREG33

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1241029

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.