Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG32_0627

Bild
Text (OCR)
//// Bewärings-Marscher //// Trenne nya Bevärings-Marscher för år 1865 samt Älskarens Tankar (Den 9 Maj wi mönstra wid Säfs gästgifwargård ...; Och mins ni när wi samlades wid örby by och gård .»»; Godagen Uplands gossar, som är bewäringar i år ...; Jag mins ännu mång' ljufwa stunder „.,) //// Upsala 1865, tr. Xongl. Akad. Boktryckeriet 8 s. 8:o //// ii'*? KB okat. Vitt. sv. bevärings-41/ visor 1800-18 79 ////

Kortlåda: AREG32

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1240825

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.