Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG32_0504

Bild
Text (OCR)
//// Gossar //// Framåt, I Gossar blå.' till 1855 års Bewärings= Ynglingar på Sånga som minne af en Kamrat. (Wårt land, wårt land, wårt fosterland ... Af Runeberg; När Nordens owän hotar ... Af F.B. Cöster; Hwem känner icke korporaln ... Af F. Berndtson; Raskt i striden fram, gladt mot döden fram Framåt, i gossar blå! Till //// seger skall det gå ... Af Sturzenbecker; Han reste sig ansenlig ... Af Runeberg; För frihet, rätt och fosterland ...) //// Hernösand 1855* tr. C.A. Eckhélls Officin 16 s. 386 8:o //// KB okat. Vitt. sv. beväringsvisor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG32

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1240702

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.