Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG31_0651

Bild
Text (OCR)
//// Gossar //// Framåt, I Gossar blå.' till 1855 års Bewärings= Ynglingar på Sånga som minne af en Kamrat. (Wårt land, wårt land, wårt fosterland ... Af Runeberg; När Nordens owän hotar ... Af F.B. Cöster; Hwem känner icke korporaln ... Af F. Berndtson; Raskt i striden fram, glad't mot döden fram ...; Framåt, i gossar blå! Till Seger skall det gå ... Af Sturzenbecker; Han reste sig ansenlig ... Af Runeberg; För frihet, rätt och fosterland ...) //// Hernösand 1855, tr. C.A. Eckhélls Officin 16 s. 386 8:o //// KB okat. Vitt. sv. beväringsvisor 1800-1879 ////

Kortlåda: AREG31

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1239964

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.