Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG31_0593

Bild
Text (OCR)
//// 3 //// Foster1ands=Sånger //// Nya Swenska Fosterlands=Sånger, Innehållande Femton Sånger i anledning af ... //// Mel.: Upp Bröder för Konung ...; Der strömkar-len spelar för skog och elfwer blå, ... Mel.: Den fromma Fru Signhild på sotsängen låg ...; Lager och eklöf tag, Kung på Din Silfwerdag ... Mel.:"Beware Gud wår Kung"J ...; Gläds Swenska folki En härlig fest wi fira, ... //// (forts) //// sva \ ////

Kortlåda: AREG31

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1239906

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.