Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG31_0491

Bild
Text (OCR)
//// Wälkomma //// En liten Wälkomma Wid Hans Kongl. Maijrts Konung CARL den Tolftes Wår Allernådigste Konungz Högst åstundade lyckeliga Hemkomst från Turkiet til Strahlsund den 11 November Anno 1714 (ÖFwer Swea Kunga=Stol / Rinner up en Glädie=Sol ... Melodiesåsom i Psalmboken N.107.ell.287) Af undersåtelig trohets plicht uti aller diupaste underdånighet framburen. //// U.o. 1714 //// 8 s. 8:o //// KB Vitt. sv. vers (tal) //// 1086 kungl. Karl XIX 1714 (anon) ////

Kortlåda: AREG31

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1239804

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.