Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG31_0488

Bild
Text (OCR)
//// V/el komma //// En liten Welkomma Wid Hans Kongl. Maj:ts Konung CARL then Tolfftes Wår Allernådigste Konungz högst åstundade lyckeliga hemkomst från Turkiet til Stralsund Then II. Nov. 1714 (ÖFwer Swea Konga=Stol Rinner up en glädie» Sol ... Melod. som i Psalmboken N:o 107.eller 287.) Af undersåtelig trohets plicht uti al-lerdiupeste underdånighet framburen. //// U.o. 1714 //// 8 s. 8:o //// KB Vitt. sv. vers (tal) //// 10S8 kungl. Karl XII 1714 (anon) ////

Kortlåda: AREG31

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1239801

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.