Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG30_0574

Bild
Text (OCR)
//// Wisor //// Fem wackra Wisor. Den Första: Sommaren 1886 (Nu will jag sjunga något nytt Och lyssna ...) Den Andra: Utställningswisa 189 7 (Hwad lif uti Stockholm på gator och torg] ... Mel,: Singdu-delidej ...) Den Tredje: Malin hon gick uti herrgårdsparken ... Den Fjerde: Lapptorget (Kom, Petterson, kom, du skall köpa i dag ...) Den femte: Den älskades afsked (Ack, i morgon wännen reseri ack, ack! ...) //// Stockholm 1897, tr. Associations=Boktryckeriet 8 s. (i samlingsband) SVA A 5Q6 8:o ////

Kortlåda: AREG30

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1238925

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.