Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG30_0523

Bild
Text (OCR)
//// Soldat=Wisor 1 //// Trenne helt Nya Soldat=Wisor, Den Första: Författad af en Soldat=Hustru, hwars man wa-rit Tjenstgjörande Soldat wid Kongl. Uplands Regimente i 30 år. När Bonden tänker at lega Soldat, ... Sjunges som: Olle och Britas Wisa. Den Andra: Nu Rese wi ut, hwaren från sin knut, ... Sjung, som:Förblindade werld, hwart rasar ... Den Tredje: Om Twenne Uplands Bönder som Rådlade om, at tilskicka Soldaten någon hjelp wid Arbets=Commenderingen i Carls-crona. En Wisa jag sjunger som är ... Sjung. //// | 173 (forts) //// KB okat. Vitt. sv. milit, 1788-1834 ////

Kortlåda: AREG30

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1238874

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.