Hoppa i katalogen: -500 -250 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +250 +500

AREG30_0383

Bild
Text (OCR)
//// 2 //// Krigs=Wisor //// Nio alldeles nya och wackra Krigs=Wisor; //// ser jag en aflägsen hamn Den Sjette: Den //// Swenska Soldaten^ Soldaten han älskar sin Kung och sitt (land, ... Mel.: Upp Bröder, för Konung och Fädernesbyggd.' ...) Den Sjunde: Herrliga land (Frihetens stamort på jorden ... Mel.: Nu är det höst ...) Den Åtton- ... de: Ur Swenska hjertans djup en gång ...) Den Nionde: Soldatens Sång wid sitt aftåg till Skåne 1848. Jag går mig med Guds hjelp //// (forts) //// KB okat. Vitt. sv. milit. 1835-1938 9 Q ////

Kortlåda: AREG30

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1238734

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.