Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG30_0334

Bild
Text (OCR)
//// Fägneliud //// Twenne Underdåniga Fägneljud, Det Första: Öfwer Hennes Kongl. Höghet SOPHIA MAGDALENAS Intog: 1766 (Upl alt, Invad Lif och Anda har, ...) Sjunges som: Hwar man må nu wäl glädja sig ... Det Andra, öfwer Sv/ea Konunga husets Höga Ätte Grenar 1769 (Kom lått oss dricka, Wår milda Konungs dyra Skål ...) Kan sjungas: under sin egen behageliga Melodie ... //// Örebro u.å. //// 3 s. 8:o //// g31 KB okat. Vitt. sv. vers (tal) //// kungl. Sofia Magdalena -1766 ////

Kortlåda: AREG30

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1238685

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.