Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG30_0171

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// ) //// SÅNGER //// ELLER VISOR FRÅN SVERIGES BYGDER OCH DALAR N:o 24. INNEHÅLL: 1. Edvin och Emma. — Edvin gär der borta, Edvin kom till mig ... 2. Mitt vårqväde. Af blinde G.M. Ryd (Plöj nu åkern! Våren nalkas ...) 3. Snickargossen. Min snälla hyfvel, gå på (gå på! ...) 4. Jungfruns bön (Säg, hvar skall du finna frid, du arma hjerta.1 « ..) 5. Var försonlig! af Chronwall (Du hatar; — ej du hata bör, ... Versmått: //// (forts) //// SVA A 270 ////

Kortlåda: AREG30

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1238522

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.