Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG30_0169

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// SÅNGER //// ELLER VISOR FRÅN SVERIGES BYGDER OCH DALAR. N:o 24. INNEHÅLL: 1. Edvin och Emma. - Edvin gär der borta, Edvin kom till mig o.s.v. 2. Mitt vårqväde. Af blinde G.M. Ryd (Plöj na åkern! Våren nalkas 3. Snickargossen. //// Min snälla hyfvel, gå på. 4. Jungfruns bön (Säg, hvar skall du finna frid, du arma hjärta! ...) S. Var försonligi (Du hatar; - ej du hata bör, ... Mel.: Du klagar, men du klagar //// (forts) //// SVA A 478 ////

Kortlåda: AREG30

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1238520

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.