Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG28_0415

Bild
Text (OCR)
//// ^jonyansvtsor- Lz^rus, Nyl&ndsfa folkvisor //// _¦ ___ .i . <.___ __ —1 '¦ —'¦ _ -'«¦— //// 162. Ha dn sitt en vildei sjöman, som på böljan tumlar omkring 285. //// 16:5. Högt upp i norden 287. //// 164. I dag står vårt skepp under segel på flöden. (Sjöman»en-i afakedmmg) "288. //// 165. t dalen där växte upp en lilja 2i»0. //// 166. I dalen vid liafvet där blomstrar en mö 291. //// 167. 1 Engelska kanalen stå trettio skepp i en rad '292. //// 168. I Lovisa där bodde en gosse så bål. (En ny ock vacker »tyrmnmcisn) 293. //// 169. f Kudcla socken och Vankela by a, b 2(1-4. //// 170. I sorgen jag vandrar, i sorgen jag går. (Sargens mhuj) a, b, c... 297. //// 171. I Strassburg där bodde en adelsman så rik a, b, c 299. //// 172. Tngen kan veta och ingen kan tro 302. //// 173. Jag minnes den dag jag var lyckelig och glad. AU'. V 304. //// 174. Jag skref ett bref hem till min vän 305. //// 175. Jag såväl som andra på hafvet seglat har 306. //// 176. Jag tog mig för att resa ... 307. //// 177. Jag var en unger sjöman, jag var blott tjugu är. (Trolöshet) 308. ////

Kortlåda: AREG28

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1237008

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.