Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG28_0407

Bild
Text (OCR)
//// 1 //// VISOR //// NYA VISOR N:r 106. INNEHÅLL: öfvergångsbil-jetten. Variete-Visa (Hvem känner icke till bland Er ...) Prins Gustaf Adolf och Margaretha med deras fotografier (De lätta segel vagga vestanvinden, ... Mel.: Ebba Brahes klagan) Under paraplyn. Variete-Visa (Tänk hvad nytta man kan ha Att gå med parap] ...)0 Blodsdramat, norr om Helsingland i Bjertrå socken, der en man, Sjölund, mördade sin---A*W< uK £>jerhr*Ct ^ /tilfoh- (forts) //// hiAM^t^y^,) SVA A 794 ////

Kortlåda: AREG28

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1237000

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.