Hoppa i katalogen: första -10000 -1000 -100 -10 -1 +1 +10 +100 +1000 sista

AREG27_0390

Bild
Text (OCR)
//// Ml //// Valete. , //// En Syndarara Petter Sahlgreena VALETE Eller sids*j ta Af sk ed ifrån" wé^ravn, campanerat på //// Smedsården af Fånren sielf, Då han...utstad sitt timeliga straff d«ft 22 Augusti Åhr 1733. (PÅ Satans listiga räncker,.. mel,; Begynna wil jag at prisa Tig etc.) Uaaå (1733) //// 8a. 8:a //// O Sahlgren a ////

Kortlåda: AREG27

För att länka till denna post, ange webbadressen nedan.
https://katalog.visarkiv.se/kort/views/ar/ShowRecord.aspx?id=1236204

Denna webbplats använder kakor/cookies.

Läs om hur Musikverket behandlar personuppgifter.

Följ Svenskt visarkiv via Facebook och besök webbplatsen.